قبسات, دوره (16), شماره (62), سال (2012-5) , صفحات (63-89)

عنوان : ( اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطون )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , زهرا محمدی محمدیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افلاطون از اولین فیلسوفانی است که به نحو عمیق و جامعی به مساله خیر و خدا و رابطه این دو پرداخته است. در فلسفه او اصل خیر یک حقیقت وجودی می باشد و صرفا یک امر اخلاقی نیست. در این پژوهش دیدگاه او در باره اصل خیر وخدا و ابهامات مربوط به این دو مساله مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت رابطه این دو مساله در فلسفه او تبیین می گردد. برخلاف ادعای مشهور مبنی بر این که خدا در فلسفه افلاطون را که همان اصل خیر است، تنها خدای صانع می داند و او را خدای خالق نمی داند. این مقاله با تکیه بر شواهدی مستند از رساله های افلاطون، بر این باور است که خدای صانع، همان خدای خالق است، زیرا ایده ها را که قریم زمانی در نظر گرفته شده اند، از عدم آفریده است و او در حقیقت عین اصل خیر می باشد.

کلمات کلیدی

, اصل خیر , خدا , صانع , افلاطون , وجود , حقیقت , ایده .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025893,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and محمدی محمدیه, زهرا},
title = {اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطون},
journal = {قبسات},
year = {2012},
volume = {16},
number = {62},
month = {May},
issn = {1029-4538},
pages = {63--89},
numpages = {26},
keywords = {اصل خیر - خدا - صانع - افلاطون - وجود - حقیقت - ایده .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطون
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A محمدی محمدیه, زهرا
%J قبسات
%@ 1029-4538
%D 2012

[Download]