فلسفه و کلام اسلامی, دوره (44), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (165-179)

عنوان : ( قضایای وجودی از دیدگاه ملا صدرا )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , مریم قلاسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملا صدرا درباره قضایای وجودی جهار نظریه گوناگون دارد که در بادی امر مغایر با یکدیگر به نظر می رسند، مدعای این مقاله آن است که اگر این جهار نظریه را از دو دیدگاه اصالت وجود و اصالت ماهیت مورد تحقیق قرار دهیم خواهیم دید که اولا قابل تقلیل به دو نظریه می باشد و دوم این که راه حل های ملاصدرا در باره قضایای وجودی صرفا منحصر در ممکنات است و اساسا در باره واجب مطرح نمی گردد.

کلمات کلیدی

, هلیه بسیطه, ثبوت الشی, عکس الحمل, عارض ماهیت, تجرید همراه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025895,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and قلاسی, مریم},
title = {قضایای وجودی از دیدگاه ملا صدرا},
journal = {فلسفه و کلام اسلامی},
year = {2011},
volume = {44},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-9422},
pages = {165--179},
numpages = {14},
keywords = {هلیه بسیطه، ثبوت الشی، عکس الحمل، عارض ماهیت، تجرید همراه تخلیط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قضایای وجودی از دیدگاه ملا صدرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A قلاسی, مریم
%J فلسفه و کلام اسلامی
%@ 2008-9422
%D 2011

[Download]