پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2011-05-18

عنوان : ( خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان )

نویسندگان: یعقوب نصیری , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ئارام بایت گل , حامد محمدیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان

کلمات کلیدی

, خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین, جنوب غرب لرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025902,
author = {نصیری, یعقوب and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and بایت گل, ئارام and محمدیان, حامد},
title = {خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان
%A نصیری, یعقوب
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A بایت گل, ئارام
%A محمدیان, حامد
%J پنجمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2011

[Download]