مواد مهندسی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-5) , صفحات (123-138)

عنوان : ( مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد: ارائه مدل و سنجش کارآیی )

نویسندگان: سهیل پرخیال , احمد کهربائیان , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌بینی پارامترهای باد، برای استفاده بهینه از سیستم‌های تبدیل انرژی بادی ضروری است. در این مقاله، با استفاده از روش‌های آماری، مدل جدیدی برای پیش‌بینی سرعت و جهت باد ارائه شده است. پیش از این، ایده‌های مشابهی، قبلاً برای به دست آوردن چرخه‌های حرکت اتوموبیل‌ها و الگوی آب و هوایی ارائه شده‌اند. روش ارائه شده در این مقاله، قابل استفاده در مطالعات طراحی و شبیه‌سازی توربین‌های بادی و به طور کلی سیستم‌های تبدیل انرژی بادی است. در این مطالعه از داده‌های واقعی اندازه‌گیری شده سرعت و جهت باد، برای سه محل مختلف در ایران استفاده شده است. ایده اولیه، به گونه ای اصلاح شده‌ است که توانایی پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد را به بهترین نحو ممکن داشته یاشد. در یک مطالعه جامع، مقایسه‌ای بین نتایج حاصل از مدل ارائه شده و سایر مدل‌های موجود انجام شده است که این مقایسه نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی در روش اخیر به نحو مؤثری بهبود یافته است.

کلمات کلیدی

, پیش بینی, مدل سازی, سرعت باد, جهت باد, سیستم های تبدیل انرژی بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025910,
author = {سهیل پرخیال and احمد کهربائیان and منفرد, محمد},
title = {مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد: ارائه مدل و سنجش کارآیی},
journal = {مواد مهندسی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-4269},
pages = {123--138},
numpages = {15},
keywords = {پیش بینی، مدل سازی، سرعت باد، جهت باد، سیستم های تبدیل انرژی بادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد: ارائه مدل و سنجش کارآیی
%A سهیل پرخیال
%A احمد کهربائیان
%A منفرد, محمد
%J مواد مهندسی
%@ 2008-4269
%D 2010

[Download]