نخستین همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست شناسی ایران (کتاب مجموعه مقالات، چاپ اول، July 2011) , 2010-01-28

عنوان : ( منطق فازی در زیست شناسی )

نویسندگان: علی دهقانی فیروزآبادی , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقاله کامل: علم منطق را علم درست اندیشیدن می نامند ...

کلمات کلیدی

, منطق فازی, مدل سازی, شبکه های عصبی, تشخیص گونه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025947,
author = {دهقانی فیروزآبادی, علی and فریدونی, مسعود},
title = {منطق فازی در زیست شناسی},
booktitle = {نخستین همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست شناسی ایران (کتاب مجموعه مقالات، چاپ اول، July 2011)},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {منطق فازی، مدل سازی، شبکه های عصبی، تشخیص گونه ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T منطق فازی در زیست شناسی
%A دهقانی فیروزآبادی, علی
%A فریدونی, مسعود
%J نخستین همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست شناسی ایران (کتاب مجموعه مقالات، چاپ اول، July 2011)
%D 2010

[Download]