اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه )

نویسندگان: حمیده آبنوس , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , فرهنگ حداد , راضیه جلال , ملیحه پیرایش شیرازی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مگس سرکه یک جانور بسیار کوچک که در بین جانوران غیر پستاندار دارای بیشترین شباهت و تعداد زیادی ژن بصورت همولوگ با انسان می باشد ...

کلمات کلیدی

, مگس سرکه, ارگانیسم مدل, سمیت, جیوه, تغییرات مورفومتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025951,
author = {آبنوس, حمیده and مهدوی شهری, ناصر and فریدونی, مسعود and حداد, فرهنگ and جلال, راضیه and پیرایش شیرازی نژاد, ملیحه},
title = {مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مگس سرکه، ارگانیسم مدل، سمیت، جیوه، تغییرات مورفومتریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مگس سرکه به عنوان مدلی برای سنجش سمیت (توکسیسیته) جیوه
%A آبنوس, حمیده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A فریدونی, مسعود
%A حداد, فرهنگ
%A جلال, راضیه
%A پیرایش شیرازی نژاد, ملیحه
%J اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]