اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند )

نویسندگان: آزیتا مهربخش , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , علی مقیمی , طیبه چهکندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عدم تقارن در وضعیت خطوط پوستی در انگشتان پا و نسبت های بخش های مختلف پا مانند نسبت طول انگشتان، ...

کلمات کلیدی

, تقارن, آنتروپومتری, درماتوگلیفیک, فارس, بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025953,
author = {مهربخش, آزیتا and مهدوی شهری, ناصر and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی and طیبه چهکندی},
title = {تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تقارن، آنتروپومتری، درماتوگلیفیک، فارس، بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند
%A مهربخش, آزیتا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%A طیبه چهکندی
%J اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]