اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی )

نویسندگان: سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجام تست های حافظه کاری به روش دستی همواره با نواقص و خطاهایی همراه بوده است ...

کلمات کلیدی

, ماز 8, حافظه کاری, قشر پیشانی, انسولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025956,
author = {بهرام زاده زوارم, سعیده and بهنام رسولی, مرتضی and مقیمی, علی and فریدونی, مسعود},
title = {گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماز 8، حافظه کاری، قشر پیشانی، انسولین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی
%A بهرام زاده زوارم, سعیده
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقیمی, علی
%A فریدونی, مسعود
%J اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]