سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس , 2011-01-20

عنوان : ( اهمیت آستروسیتها در بیماری پارکینسون )

نویسندگان: شیرین حسینی , فرزانه صابونی , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: آستروسیتها سلولهای ستاره ای شکل دارای زواید شعاعی فراوان، یکی از سلولهای غیرعصبی در سیستم اعصاب مرکزی می باشند. این سلولها به غیر از نقش پشتیبان در فعالیتهای ایمنی نیز اهمیت دارند و در مواجهه با شرایط پاتولوژیکی با بیان و آزاد کردن فاکتورها و مولکولهای مرتبط با ایمنی مانند NO، PGs و TNF-α فعال می شوند. آستروسیتهای فعال در طیف وسیعی از بیماریهای نورودژنراتیو دیده می شوند...

کلمات کلیدی

, آستروسیت, پارکینسون, سیستم عصبی مرکزی, MPTP, NO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025969,
author = {حسینی, شیرین and فرزانه صابونی and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {اهمیت آستروسیتها در بیماری پارکینسون},
booktitle = {سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آستروسیت، پارکینسون، سیستم عصبی مرکزی، MPTP، NO},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهمیت آستروسیتها در بیماری پارکینسون
%A حسینی, شیرین
%A فرزانه صابونی
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس
%D 2011

[Download]