سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس , 2011-01-20

عنوان : ( نقش آستروسیت ها در بیماریهای نورودژنراتیو )

نویسندگان: شیرین حسینی , فرزانه صابونی , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سیستم اعصاب مرکزی یکی از سلولهای غیر عصبی آستروسیتها هستند. در گذشته این سلولها به عنوان یک بخش غیر فعال در عملکرد سیستم اعصاب مرکزی مورد توجه قرار داشتند، اما مطالعات در طی بیست سال گذشته این دیدگاه را در مورد آستروسیتها تغییر داد و آنها به عنوان سلولهایی پویا در سیستم اعصاب مرکزی شناخته شدند...

کلمات کلیدی

, آستروسیت, بیماری نورودژنراتیو, التهاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025970,
author = {حسینی, شیرین and فرزانه صابونی and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {نقش آستروسیت ها در بیماریهای نورودژنراتیو},
booktitle = {سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آستروسیت، بیماری نورودژنراتیو، التهاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آستروسیت ها در بیماریهای نورودژنراتیو
%A حسینی, شیرین
%A فرزانه صابونی
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس
%D 2011

[Download]