سمپوزیوم روابط ترک-ایران از گذشته تا امروز , 2002-12-16

عنوان : ( گفتمان فرهنگی ایران در خاور میانه )

نویسندگان: هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درنیمه اول قرن بیستم کشورهای مهم خاورمیانه سیاست فرهنگی مشترکی را اعمال کردندکه عمدتا در محور سکولاریزاسیون ولایسیته بود.

کلمات کلیدی

, ایران, ترکیه, فرهنگ , خاور میانه, رضاشاه, اتاترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025974,
author = {وکیلی, هادی},
title = {گفتمان فرهنگی ایران در خاور میانه},
booktitle = {سمپوزیوم روابط ترک-ایران از گذشته تا امروز},
year = {2002},
location = {قونیه, تركيه},
keywords = {ایران;ترکیه;فرهنگ ;خاور میانه;رضاشاه;اتاترک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گفتمان فرهنگی ایران در خاور میانه
%A وکیلی, هادی
%J سمپوزیوم روابط ترک-ایران از گذشته تا امروز
%D 2002

[Download]