پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بین لیتولوژی حوضه آبریز کارستی سد کارده و آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) )

نویسندگان: مجتبی حیدری زاد , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کیفیت شیمیایی آب رودخانه ها یکی از مراحل بسیار ضروری و حساس در طی مطالعه این منابع آبی می باشد. کیفیت شیمیایی آب رودخانه ها متاثر از عوامل طبیعی و مصنوعی است که از مهمترین عوامل طبیعی که بر کیفیت این منابع تاثیر گذار است می توان به نوع لیتولوژی موجود در حوضه آبریز رودخانه ها اشاره کرد. بررسی تاثیر کیفی لیتولوژی حوضه آبریز بر کیفیت آب رودخانه ها در حوضه هایی با لیتولوژی کربناته و تبخیری مثل حوضه آبریز سد کارده دارای اهمیت به سزایی می باشد. در بررسی تاثیر کیفی لیتولوژی موجود در منطقه بر شیمی آب رودخانه از نمودار های متعددی استفاده می شود که اساس کار اکثر آنها بر استکیومتری شیمیایی آب رودخانه استوار است. در بررسی نمودار های ترکیبی [HCO3-]/] [Na++K+ در مقابل [Ca2++Mg2+]/[HCO3-] و Mg2+/Ca2+ در مقابل Na+/Ca2+ این مطلب آشکار می شود که انحلال واحد های کربناته، سیلیکاته و تبخیری موجود در حوضه آبریز سد کارده بر شیمی آب رودخانه تاثیر گذاشته است. انحلال کانی تبخیری ژیپس که در ماسه سنگ های سازند شوریجه رخنمون دارند سبب شده است که انحلال کانی های کربناته کلسیت و دولومیت در طی فرایند (Dedolomitization) شروع به کاهش کند. در بررسی میزان فعالیت شیمیایی یون های موجود در آب (α) و از طریق نمودار Log(aCa2+/a(H+)2)) در مقابل (Log(aMg2+/a(H+)2) برای کانی های کربناته و نمودار های (Log(aCa2+/a(H+)2) و (Log(aMg2+/a(H+)2) در مقابل (Log (aNa+/a(H+)2 برای کانی های سیلیکاته این مطلب آشکار می شود که کانی های کربناته کلسیت و دولومیت و سیلیکاته کائولونیت، لامونتیت و کلینوکلر بیشترین انحلال را در کنار کانی سولفاته ژیپس در آب رودخانه کارده دارند.

کلمات کلیدی

, کیفیت شیمیایی آب رودخانه, ارتباط شیمیایی آب و سنگ, استکیومتری شیمیایی آب و میزان فعالیت شیمیایی(α)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025986,
author = {حیدری زاد, مجتبی and محمدزاده, حسین},
title = {بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بین لیتولوژی حوضه آبریز کارستی سد کارده و آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد)},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {کیفیت شیمیایی آب رودخانه، ارتباط شیمیایی آب و سنگ، استکیومتری شیمیایی آب و میزان فعالیت شیمیایی(α)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بین لیتولوژی حوضه آبریز کارستی سد کارده و آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد)
%A حیدری زاد, مجتبی
%A محمدزاده, حسین
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]