پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران , 2011-10-25

عنوان : ( تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی در حضور ماده گاز زا )

نویسندگان: سیده فاطمه شمس , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برای بدست آوردن کامپوزیت TiC/Al2O3 با تخلخل بالا از روش افزودن عوامل گاززا استفاده شد.

کلمات کلیدی

, سنتز احتراقی, کامپوزیت های TiC/Al2O3 با تخلخل بالا, عوامل گاززا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026003,
author = {شمس, سیده فاطمه and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی در حضور ماده گاز زا},
booktitle = {پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {سنتز احتراقی، کامپوزیت های TiC/Al2O3 با تخلخل بالا، عوامل گاززا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی در حضور ماده گاز زا
%A شمس, سیده فاطمه
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2011

[Download]