پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران , 2011-10-25

عنوان : ( تولید کامپوزیت کربن- اپوکسی بر پایه ی چوب و بررسی خواص سایشی آن به کمک روش طراحی آزمایشات تاگوچی )

نویسندگان: حسین وفائی نژاد , سیدمجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی، عدم نیاز به فرایند های ثانویه شکل دهی و در دسترس بودن از مزایای قابل توجه مواد کامپوزیتی چوبی می باشد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت های کربنی, کربونیزاسیون, سایش طراحی آزمایش تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026004,
author = {وفائی نژاد, حسین and زبرجد, سیدمجتبی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {تولید کامپوزیت کربن- اپوکسی بر پایه ی چوب و بررسی خواص سایشی آن به کمک روش طراحی آزمایشات تاگوچی},
booktitle = {پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {کامپوزیت های کربنی، کربونیزاسیون، سایش طراحی آزمایش تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید کامپوزیت کربن- اپوکسی بر پایه ی چوب و بررسی خواص سایشی آن به کمک روش طراحی آزمایشات تاگوچی
%A وفائی نژاد, حسین
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2011

[Download]