پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران , 2011-10-25

عنوان : ( تاثیر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی تولید نانو کامپوزیت مس-آلومینا به روش سنتز احتراقی در محلول )

نویسندگان: هادی نصیری , جلیل وحدتی خاکی , سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی اثر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی شرایط سنتز نانو کامپوزیت مس - آلومینا تولید شده به روش سنتز احتراقی در محلول است.

کلمات کلیدی

, سوخت, اکسید کننده, سنتز احتراقی در محلول, نانو کامپوزیت مس- آلومینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026005,
author = {نصیری, هادی and وحدتی خاکی, جلیل and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {تاثیر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی تولید نانو کامپوزیت مس-آلومینا به روش سنتز احتراقی در محلول},
booktitle = {پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سوخت، اکسید کننده، سنتز احتراقی در محلول، نانو کامپوزیت مس- آلومینا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی تولید نانو کامپوزیت مس-آلومینا به روش سنتز احتراقی در محلول
%A نصیری, هادی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2011

[Download]