پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران , 2011-10-25

عنوان : ( جوشکاری و تقویت همزمان آلیاژهای آلومینیوم با نانو ذرات اکسیدی و ترکیبات بین فلزی به روش سنتز احتراقی )

نویسندگان: احسان بهرامی مطلق , جلیل وحدتی خاکی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، انرژی گرمایی آزاد شده از واکنش های سنتز احتراقی در سیستم پودری Al-Ni-CuO برای جوشکاری آلیاژ آلومینیوم 1100 مورد استفاده قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, سنتز احتراقی, جوشکاری, آلومینیوم, ترکیبات بین فلزی, نانو ذرات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026008,
author = {بهرامی مطلق, احسان and وحدتی خاکی, جلیل and حدادسبزوار, محسن},
title = {جوشکاری و تقویت همزمان آلیاژهای آلومینیوم با نانو ذرات اکسیدی و ترکیبات بین فلزی به روش سنتز احتراقی},
booktitle = {پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سنتز احتراقی، جوشکاری، آلومینیوم، ترکیبات بین فلزی، نانو ذرات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جوشکاری و تقویت همزمان آلیاژهای آلومینیوم با نانو ذرات اکسیدی و ترکیبات بین فلزی به روش سنتز احتراقی
%A بهرامی مطلق, احسان
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حدادسبزوار, محسن
%J پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد پانزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران و بیست و سومین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2011

[Download]