نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی , 2011-12-15

عنوان : ( تاثیر باکتریهای محرک رشد و کودهای آلیبر محتوی نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) )

نویسندگان: حسن شهقلی , حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , علی درخشان شادمهری , حمید رضا اصغری , علی انصوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود

کلمات کلیدی

, باکتری, کود آلی , کلروفیل و گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026080,
author = {حسن شهقلی and حسن مکاریان and ایزدی دربندی, ابراهیم and علی درخشان شادمهری and حمید رضا اصغری and علی انصوری},
title = {تاثیر باکتریهای محرک رشد و کودهای آلیبر محتوی نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)},
booktitle = {نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
location = {قم, ايران},
keywords = {باکتری، کود آلی ، کلروفیل و گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر باکتریهای محرک رشد و کودهای آلیبر محتوی نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)
%A حسن شهقلی
%A حسن مکاریان
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A علی درخشان شادمهری
%A حمید رضا اصغری
%A علی انصوری
%J نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2011

[Download]