پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (2), شماره (5), سال (2012-2) , صفحات (133-146)

عنوان : ( فرایند درآمدزایی و مهاجرت روستاییان به شهر سبزوار )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دلایل عمده‌ی مهاجرت از نواحی روستایی به شهرها در کشورهایی مانند ایران، تفاوت سطح درآمد در روستاها نسبت به نواحی شهری است به طوری که مهاجران روستایی وارد شده به شهر سبزوار نیز تحت تأثیر این فرایند بوده‌اند. در این مقاله تلاش شد تا فرایند درآمدزایی مهاجران روستایی قبل و بعد از مهاجرت به شهر مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه‌گیری جمع‌آوری شده است. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که بیشتر مهاجران در سنین فعالیت و همراه افراد خانواده‌ی خود به سبزوار مهاجرت نموده‌اند. از نظر موقعیت شغلی قبل از مهاجرت دارای مشاغلی از قبیل کارگری، کشاورزی و غیره می باشند که بعد از مهاجرت ضریب اهمیت فعالیت‌های کارگری افزایش می‌یابد. در زمینه‌ی دارایی‌های مهاجرین نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای در بین خانواده‌های مهاجر مشاهده و سطح درآمد نیز پس از مهاجرت افزایش می‌یابد به نحوی که درآمد کمتر از 100هزارتومان درماه (در سال 1385) که قبل از مهاجرت 2/69 درصد مهاجرین را شامل می‌گردد، بعد از مهاجرت تنها 8/32 درصد آنان را شامل می‌گردد. با توجه یافته‌ها، راهکارهایی شامل کنترل نرخ رشد جمعیت و افزایش اشتغال، ایجاد تشکل‌های محلی و مردمی، ورود هسته‌های جمعیتی به محدوده‌ی شهری، به رسمیت شناختن مالکیت و مسکن و غیره در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی مهاجران پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, مهاجرت, درآمد, اشتغال, روستا, حاشیه‌ی شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026084,
author = {عنابستانی, علی اکبر and زهرا عنابستانی},
title = {فرایند درآمدزایی و مهاجرت روستاییان به شهر سبزوار},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2012},
volume = {2},
number = {5},
month = {February},
issn = {2228-5229},
pages = {133--146},
numpages = {13},
keywords = {مهاجرت، درآمد، اشتغال، روستا، حاشیه‌ی شهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرایند درآمدزایی و مهاجرت روستاییان به شهر سبزوار
%A عنابستانی, علی اکبر
%A زهرا عنابستانی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2012

[Download]