نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانیشناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( ساخت نانوبلورک های باریم تیتانات به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر دمای کوری آن )

نویسندگان: مهدیه زابلی , محمود رضائی رکن آبادی , محمد بهدانی , ناصر تجبر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نانوبلورک های پیزوالکتریک باریم تیتانات با یک آسیای گلوله ای انرژی بالا ساخته شد. تا کنون نمونه های مکانوشیمیایی از این ماده با گرمادهی ساخته شده است ولی ما سعی کردیم بدون گرمادهی و با روش آلیاژسازی مکانیکی به این نانوبلورک ها دست یابیم. نتایج نشان داد که ساختار تتراگونال باریم تیتانات بعد از 12 ساعت، تشکیل می شود. برای تعیین دمای کوری نمونه ها از نمودار تغییرات ثابت دی الکتریک بر حسب دما استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدت زمان آسیاکاری (اندازه ذرات) و دمای کوری نمونه ها رابطه معناداری وجود دارد ، به طوری که با افزایش زمان آسیاکاری و کاهش اندازه ذرات ، دمای کوری نمونه ها کاهش می یابد

کلمات کلیدی

, نانوبلورک , پیزوالکتریک , باریم تیتانات , آلیاژسازی مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026085,
author = {زابلی, مهدیه and رضائی رکن آبادی, محمود and بهدانی, محمد and تجبر, ناصر},
title = {ساخت نانوبلورک های باریم تیتانات به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر دمای کوری آن},
booktitle = {نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانیشناسی ایران},
year = {2011},
location = {گلستان, ايران},
keywords = {نانوبلورک - پیزوالکتریک - باریم تیتانات - آلیاژسازی مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت نانوبلورک های باریم تیتانات به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر دمای کوری آن
%A زابلی, مهدیه
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A بهدانی, محمد
%A تجبر, ناصر
%J نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانیشناسی ایران
%D 2011

[Download]