حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (243-249)

عنوان : ( شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: وحیده عرفانی پورقاسمی , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزارع سیب زمینی، طی سالهای 85 و 86 ازمزارع سیب زمینی شهرستآن‌های استان خراسان رضوی جمعاً 55 نمونه خاک و60 غده آلوده جمع آوری گردید. برای استخراج نماتدها از خاک، کشتن نماتدها، ثابت کردن آن‌ها و انتقال به گلیسیرین روش تکمیل شده دگریس مورد استفاده قرار گرفت. شناسایی گونه ها بر اساس صفات ریخت شناسی و ریخت سنجی صورت گرفت و تعداد 16 گونه متعلق به 12 جنس مربوط به فرو راسته Tylenchomorpha شناسایی گردید که گونه Aphelenchoides brassicae برای اولین بار از ایران گزارش می شود. گونه Helicotylenchus indicus همزمان از فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز جمع آوری گردید. گونه‌های Pratylenchus neglectus ، Geocenamus rugosus ،Heterodera schachtii، Heterodera trifolii ، Zygotylenchus guevarai بیشترین پراکندگی را در بین گونه‌ها دارا بودند.

کلمات کلیدی

, نماتد, سیب زمینی, Tylenchomorpha, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026117,
author = {عرفانی پورقاسمی, وحیده and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {243--249},
numpages = {6},
keywords = {نماتد، سیب زمینی، Tylenchomorpha، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی
%A عرفانی پورقاسمی, وحیده
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]