پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-11

عنوان : ( ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان نسبت به آلودگی با استفاده روش DRASTIC در محیط GIS )

نویسندگان: محسن افروزی , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و تهیه نقشه پهنه بندی مناطق آسیب‌پذیر آبخوان، یعنی مناطقی که امکان نفوذ و پخش آلاینده ها از سطح زمین به سیستم آب زیرزمینی وجود دارد، یک ابزار مدیریتی مناسب برای جلوگیری از آلودگی‌ منابع آب زیرزمینی می باشد. روش های مختلفی برای ارزیابی آسیب‌پذیر آبخوان وجود دارد که به طورکلی به سه گروه اصلی یعنی روش های آماری، روش های ریاضی و روش های شاخص همپوشانی تقسیم بندی می شوند. در این مقاله، جهت تهیه نقشه پهنه بندی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان از توابع مرکزی استان چهارمحال و بختیاری، روش دراستیک (DRASTIC)، یکی از کاربردی ترین روش های همپوشانی، بکار گرفته شده است. نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت، حاصل از تلفیق نقشه های رستری هفت گانه پارامترهای مدل دراستیک (عمق آب زیرزمینی، تغذیه، محیط آبخوان، نوع خاک، توپوگرافی، اثر منطقه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی) در محیط GIS، نشان می دهد که شاخص دراستیک بین 100 تا 178 متغیر بوده و بترتیب در حدود10، 28، 35 و 18درصد از سطح منطقه دارای آسیب پذیری کم، کم تا متوسط، متوسط تا زیاد و زیاد می باشد.

کلمات کلیدی

, آسیب پذیری سفره , شاخص دراستیک , دشت بروجن- فرادنبه , GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026129,
author = {افروزی, محسن and محمدزاده, حسین},
title = {ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان نسبت به آلودگی با استفاده روش DRASTIC در محیط GIS},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {آسیب پذیری سفره ، شاخص دراستیک ، دشت بروجن- فرادنبه ، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان نسبت به آلودگی با استفاده روش DRASTIC در محیط GIS
%A افروزی, محسن
%A محمدزاده, حسین
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]