نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( بررسی کریستالوشیمی کانی تیتانومگنتیت کانسار پلاسری نوع VTM در منطقه عطائیه کاشمر )

نویسندگان: فروهر نورانی جشن ابادی , مرتضی رزم آرا فرزقی , بهزاد حاجعلیلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کانسار پلاسری نوع VTM (تیتانومگنتیت وانادیوم دار) منطقه عطائیه (ریوش) با استفاده از روشهای DRX، FRX، RS، MES، و XRM (نگاشت پرتو X) مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر iT، rC، V و eF کانه های کمپلکس کانسار تیتانومگنتیت ریوش در بازه خیلی وسیعی تغییر می نمایند. در طی تشکیل کانه، V و iT به تدریج در کانیهای سیلیکاته و اکسیدی تجمع پیدا نموده است. بیشتریم مقادیر V و iT مرتبط با تفکیک هایی است که در سنگ های گابرویی و بازالتی رخ داده و منجر به تمرکز آنها در این سنگها شده است. آنالیزهای MES و XRM نشان داد که تیتانیوم در تیتانومگنتیت ها علاوه بر جانشینی به جای آهن، در نقائص بلوری، امتداد رخها و شکستگی ها و همچنین در لامل های اکسلوشنی متمرکز شده است. تمرکز iT به این صورت نشاندهنده محدود بودن قابلیت انحلال iT در انحلال جامد تیتانومگنتیت ها می باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: VTM, تیتانومگنتیت وانادیوم دار, RS, MES, و XRM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026142,
author = {نورانی جشن ابادی, فروهر and رزم آرا فرزقی, مرتضی and بهزاد حاجعلیلو},
title = {بررسی کریستالوشیمی کانی تیتانومگنتیت کانسار پلاسری نوع VTM در منطقه عطائیه کاشمر},
booktitle = {نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: VTM، تیتانومگنتیت وانادیوم دار، RS، MES، و XRM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کریستالوشیمی کانی تیتانومگنتیت کانسار پلاسری نوع VTM در منطقه عطائیه کاشمر
%A نورانی جشن ابادی, فروهر
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A بهزاد حاجعلیلو
%J نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2011

[Download]