الدراسات الادبیه, دوره (2009), شماره (69), سال (2010-3) , صفحات (419-437)

عنوان : ( تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی )

نویسندگان: نادر جهانگیری , ابوالقاسم قوام , نرجس منفرد , حمید محیب ازغندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خط بینایی عربی از صدها سال قبل برای نوشتن زبان فارسی مورد استفاده ایرانیان قرار می‌گیرد همچنین در دوره معاصر فارسی زبانان از علائم بریل عربی برای تکمیل بریل فارسی کمک گرفتند. در این مقاله پس از نگاهی گذرا به تاریخچه ابداع و گسترش خط بریل در جهان و ورود آن به ایران، جنبه‌هایی از میزان تأثیرپذیری خط بریل فارسی از عربی بررسی می‌شود. پس از رسمیت یافتن خط بریل در فرانسه به تدریج دیگر کشورهای جهان آن را مورد استفاده قرار دادند.

کلمات کلیدی

, خط بریل, علائم الفبایی, سیستم نوشتاری بینایی فارسی, خط عربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026163,
author = {جهانگیری, نادر and قوام, ابوالقاسم and منفرد, نرجس and محیب ازغندی, حمید},
title = {تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی},
journal = {الدراسات الادبیه},
year = {2010},
volume = {2009},
number = {69},
month = {March},
issn = {2009-2011},
pages = {419--437},
numpages = {18},
keywords = {خط بریل، علائم الفبایی، سیستم نوشتاری بینایی فارسی، خط عربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی
%A جهانگیری, نادر
%A قوام, ابوالقاسم
%A منفرد, نرجس
%A محیب ازغندی, حمید
%J الدراسات الادبیه
%@ 2009-2011
%D 2010

[Download]