علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9) , صفحات (34-45)

عنوان : Evaluation of possibility of out-season rooting in semi hardwood cutting of Rosa hybrida, Koelreuteria paniculata, lagerstroemia indica and corylus avellana under mist and auxin treatments ( بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی )

نویسندگان: حسین فولادی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی

کلمات کلیدی

, بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز, باران طلایی, توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102617,
author = {فولادی, حسین and عزیزی ارانی, مجید and داوری نژاد, غلامحسین and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین},
title = {Evaluation of possibility of out-season rooting in semi hardwood cutting of Rosa hybrida, Koelreuteria paniculata, lagerstroemia indica and corylus avellana under mist and auxin treatments},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {34--45},
numpages = {11},
keywords = {بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Evaluation of possibility of out-season rooting in semi hardwood cutting of Rosa hybrida, Koelreuteria paniculata, lagerstroemia indica and corylus avellana under mist and auxin treatments
%A فولادی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]