همایش ملی ترجمه قرآن کریم , 2011-03-05

عنوان : ( جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , عبدالله غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله 8 ترجمه فارسی قرآن بررسی شده است وثابت شده که دیدگاه های تفسیری در چگونگی این ترجمه ها نقش داشته است .

کلمات کلیدی

قرآن . ترجمه . تفسیر . ترجمه های فارسی . آرای تفسیری. اختلاف ترجمه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026183,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and عبدالله غلامی},
title = {جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن},
booktitle = {همایش ملی ترجمه قرآن کریم},
year = {2011},
location = {بروجرد, ايران},
keywords = {قرآن . ترجمه . تفسیر . ترجمه های فارسی . آرای تفسیری. اختلاف ترجمه ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A عبدالله غلامی
%J همایش ملی ترجمه قرآن کریم
%D 2011

[Download]