منهاج, دوره (7), شماره (12), سال (2011-7) , صفحات (147-173)

عنوان : ( حضرت فاطمه زهرا الگوی بصیرت در ولایتمداری )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , هادی شاد کام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار شناسی حضرت صدیقه طاهره (س)در جامعه و نحوه برخورد ایشان در موقعیت های مختلف ، راهنمایی مفید در حوزه بصیرت می باشد.در این مقاله که به روش اسنادی انجام گرفته، سعی بر آن بوده تا سیره فاطمه (س) به عنوان یک الگو در زمینه بصیرت ،از قرآن و منابع حدیثی استخراج گردد . مساله اصلی مقاله این است که حضرت فاطمه (س)از چه روشی برای بصیرت سازی و تبیین جایگاه ولایت در جامعه استفاده فرموده است.

کلمات کلیدی

, حضرت زهرا, بصیرت, ولایت, قران, حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026208,
author = {رستمی, محمدحسن and هادی شاد کام},
title = {حضرت فاطمه زهرا الگوی بصیرت در ولایتمداری},
journal = {منهاج},
year = {2011},
volume = {7},
number = {12},
month = {July},
issn = {1735-9546},
pages = {147--173},
numpages = {26},
keywords = {حضرت زهرا-بصیرت-ولایت-قران-حدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حضرت فاطمه زهرا الگوی بصیرت در ولایتمداری
%A رستمی, محمدحسن
%A هادی شاد کام
%J منهاج
%@ 1735-9546
%D 2011

[Download]