کتاب هفته, سال (2007-3)

عنوان : ناگفته های بیهقی از تاریخ ( ناگفته های بیهقی از تاریخ )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناگفته های بیهقی از تاریخ

کلمات کلیدی

ناگفته های بیهقی از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102622,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {ناگفته های بیهقی از تاریخ},
journal = {کتاب هفته},
year = {2007},
month = {March},
issn = {****-0059},
keywords = {ناگفته های بیهقی از تاریخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ناگفته های بیهقی از تاریخ
%A یاحقی, محمدجعفر
%J کتاب هفته
%@ ****-0059
%D 2007

[Download]