یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , 2011-11-23

عنوان : ( پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان )

نویسندگان: محمدسعید عبدخدائی , یونس فاتحی , حسن اسلامیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باورهای فراشناختی از عوامل ومثر بر اهمالکاری تحصیلی هستند

کلمات کلیدی

, اهمالکاری تحصیلی , باور های فراشناختی , دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026221,
author = {عبدخدائی, محمدسعید and فاتحی, یونس and اسلامیان, حسن},
title = {پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان},
booktitle = {یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اهمالکاری تحصیلی - باور های فراشناختی - دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A فاتحی, یونس
%A اسلامیان, حسن
%J یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت
%D 2011

[Download]