سی امین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه داغ بر مبنای داده های تحت الارضی و سطح الارضی )

نویسندگان: سیده زهرا پورحیدر , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه داغ بر مبنای داده های تحت الارضی و سطح الارضی

کلمات کلیدی

رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه داغ بر مبنای داده های تحت الارضی و سطح الارضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026222,
author = {پورحیدر, سیده زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه داغ بر مبنای داده های تحت الارضی و سطح الارضی},
booktitle = {سی امین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه داغ بر مبنای داده های تحت الارضی و سطح الارضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه داغ بر مبنای داده های تحت الارضی و سطح الارضی
%A پورحیدر, سیده زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J سی امین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]