چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08

عنوان : ( بررسی احتمال خسارنت باقیمانده علف کش آپیروس (سولفوسولفوران) در خاک بر لوبیا، نخود ، عدس و برخی گیاهان زراعی )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فایل پیست موجود می باشد

کلمات کلیدی

, آپیروس, چغندر قند, ذرت, عدس, کلزا, گوجه فرنگی, لوبیا و نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026234,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بررسی احتمال خسارنت باقیمانده علف کش آپیروس (سولفوسولفوران) در خاک بر لوبیا، نخود ، عدس و برخی گیاهان زراعی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی حبوبات},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {آپیروس، چغندر قند، ذرت، عدس،کلزا، گوجه فرنگی، لوبیا و نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی احتمال خسارنت باقیمانده علف کش آپیروس (سولفوسولفوران) در خاک بر لوبیا، نخود ، عدس و برخی گیاهان زراعی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J چهارمین همایش ملی حبوبات
%D 2012

[Download]