چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08

عنوان : ( بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (شوالیه) در خاک )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فایل پیوست موجود است

کلمات کلیدی

, پسماند علف کش, چغندر قند, عدس, کلزا, گوجه فرنگی, لوبیا و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026235,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (شوالیه) در خاک},
booktitle = {چهارمین همایش ملی حبوبات},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {پسماند علف کش، چغندر قند،عدس، کلزا، گوجه فرنگی، لوبیا و نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (شوالیه) در خاک
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J چهارمین همایش ملی حبوبات
%D 2012

[Download]