چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08

عنوان : ( ارزیابی مقادیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های هرز عدس (Lens culinaris Medik.) )

نویسندگان: مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فایل پیوست موجود می باشد

کلمات کلیدی

, عدس, مدیریت علف های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026237,
author = {حیدری, مجید and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and عباسیان, عباس},
title = {ارزیابی مقادیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های هرز عدس (Lens culinaris Medik.)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی حبوبات},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {عدس، مدیریت علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقادیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های هرز عدس (Lens culinaris Medik.)
%A حیدری, مجید
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A عباسیان, عباس
%J چهارمین همایش ملی حبوبات
%D 2012

[Download]