چهارمین همایش ملی حبوبات , 2012-02-08

عنوان : ( ارزیابی روش های خاکورزی در روز و شب بر مدیریت علفهای هرز عدس (Lens culinaris medick.) )

نویسندگان: مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فایل پیوست موجود می باشد

کلمات کلیدی

, خاکورزی, مدیریت علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026239,
author = {حیدری, مجید and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and عباسیان, عباس},
title = {ارزیابی روش های خاکورزی در روز و شب بر مدیریت علفهای هرز عدس (Lens culinaris medick.)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی حبوبات},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {خاکورزی،مدیریت علف های هرز عدس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روش های خاکورزی در روز و شب بر مدیریت علفهای هرز عدس (Lens culinaris medick.)
%A حیدری, مجید
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A عباسیان, عباس
%J چهارمین همایش ملی حبوبات
%D 2012

[Download]