هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2012-02-15

عنوان : ( بهینه سازی جانمایی تجهیزات در کارخانجات فرایندی با در نظر گرفتن تقسیم کننده‌های مرکزی )

نویسندگان: علی اصغر میری , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جانمایی یک جنبه مهم از طراحی کارخانجات با فرایندهای پیوسته می‌باشد که بطور مستقیم بر مباحث ایمنی و هزینه‌های ارتباطی دستگاه‌ها تأثیر می‌گذارد. در این مقاله یک مدل ریاضی برای تعیین جانمایی بهینه در این کارخانجات و همچنین تعیین مکان‌های بهینه تقسیم کننده‌های احتمالی ارائه شده است. در مدل پیشنهادی ضمن تعریف ورودی و خروجی‌های مختلف برای هر دستگاه ، مشخصه‌های مکانی مختلفی از قبیل جهت قرار گرفتن تجهیزات، محدودیت‌های فاصله ای، محدودیت‌های عدم تداخل و ملاحظات ایمنی در نظر گرفته می‌شود. مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح می‌باشد که متغیرهای باینری آن بیانگر مشخصه‌های مکانی - ارتباطی و متغیر‌های پیوسته بیانگر فاصله و مختصات تجهیزات می‌باشند. در انتها کاربرد مدل با ارائه مثالی که دربردارنده کلیه ویژگی‌های مدل باشد، حل شده و مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, جانمایی کارخانه‌, مکان یابی تقسیم کننده‌ها, بهینه سازی, MILP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026255,
author = {میری, علی اصغر and رضوی, حمیده },
title = {بهینه سازی جانمایی تجهیزات در کارخانجات فرایندی با در نظر گرفتن تقسیم کننده‌های مرکزی},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جانمایی کارخانه‌، مکان یابی تقسیم کننده‌ها، بهینه سازی، MILP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی جانمایی تجهیزات در کارخانجات فرایندی با در نظر گرفتن تقسیم کننده‌های مرکزی
%A میری, علی اصغر
%A رضوی, حمیده
%J هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2012

[Download]