پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (53), شماره (53), سال (2009-10) , صفحات (5-21)

عنوان : ( Etude sur la formation du verlan dans la langue française )

نویسندگان: طاهره خامنه باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Depuis une quinzaine d années, un phénomène linguistique n a cessé de polariser l attention vu sa vitalité et son dynamisme: c est la propagation d un parler qui a été baptisé le français contemporain des cités (FCC) ou, tout court, la langue des cités qu on le nomme le verlan . Ce parler dont l apparition date des années quatre-vingt-dix semble être une extension du français des jeunes qui avait connu une forte diffusion dans les années quatre-vingts et qui tendait à développer sa composante (dominante) périphérique, ethnoculturelle (Boyer, 2001, 76) A l heure actuelle, le FCC pénètre progressivement dans la langue commune, transmis par les médias et le rap. On témoigne donc d un épanouissement de la culture des cités qui est foncièrement pluriethnique et hybride. Cette culture se manifeste à travers l art que ce soit le cinéma, la télévision ou la production littéraire. L objectif de ces notes sera donc d aborder deux aspects du français actuel, l argot et le verlan. Nous expliquerons comment, quand et pourquoi ils sont utilisés.

کلمات کلیدی

, verlan, argot, verlaniser, banlieue, les jeunes, linguistique
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026280,
author = {خامنه باقری, طاهره},
title = {Etude sur la formation du verlan dans la langue française},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2009},
volume = {53},
number = {53},
month = {October},
issn = {2588-4123},
pages = {5--21},
numpages = {16},
keywords = {verlan; argot; verlaniser; banlieue; les jeunes; linguistique},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Etude sur la formation du verlan dans la langue française
%A خامنه باقری, طاهره
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2009

[Download]