سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده از شاخص آلودگی MI )

نویسندگان: سمیرا چمانه فر , محمدحسین محمودی قرائی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از موضوعات مهم در هیدرولوژِی کاربردی کیفیت آب است. محدوده رباط سفید واقع در مسیر جاده مشهد به تربت حیدریه توسط رخنمون های افیولیتی بشدت سرپنتینیتی شده احاطه شده است که می توانند به عنوان منشاء زمین زاد آلودگی آبهای منطقه به فلزات سنگین در نظر گرفته شوند. با توجه به اهمیت موضوع تعداد 7 نمونه آب از مناطق مختلف جهت مقایسه با میزان استاندارد های جهانی برداشت گردید. سپس نمونه ها به روش ICP-MS در آزمایشگاه Acme کانادا مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. نتایج آنالیز شیمی آب نشان می دهد که میزان کروم در منابع آب مورد مطالعه بر اساس استاندارد ,WHO IRAN,ADWG در 5 ایستگاه و بر اساس استاندارد EPA در یک ایستگاه بیشتر از حد مجاز بوده و آلوده تشخیص داده می شوند. همچنین با بررسی شاخص MI، آب روستاهای منطقه از لحاظ مصرف قابل شرب می باشند.

کلمات کلیدی

, افیولیت, محیط زیست, کروم, رباط سفید, آلودگی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026303,
author = {چمانه فر, سمیرا and محمودی قرائی, محمدحسین and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and مشرقی, منصور},
title = {بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده از شاخص آلودگی MI},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افیولیت، محیط زیست، کروم، رباط سفید، آلودگی آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده از شاخص آلودگی MI
%A چمانه فر, سمیرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A مشرقی, منصور
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]