سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( ارزیابی شاخص‌های آلودگی و روابط عنصری در منابع آب مصرفی منطقه کلاته‌چوبک، شمال کاشمر، با استفاده از نرم‌افزار SPSS )

نویسندگان: شکیبا حامی گازرانی , محمدحسین محمودی قرائی , احمد دادستان , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی کیفیت منابع آب مصرفی در منطقه کلاته‌چوبک کوهسرخ، شهرستان کاشمر ، تعداد 9 نمونه آب، در منطقه مورد مطالعه برداشت شد. این نمونه‌ها به روش ICP-MS مورد تجزیه قرار گرفتند. در برخی از نمونه ها غلظت عناصر سمی همچون آرسنیک، آنتیموان و گوگرد بیش از حد مجاز استانداردهای جهانی EPA و WHO بوده و از این نظر غیرقابل شرب هستند. در این مقاله با بررسی دقیق روابط عنصری، تاثیر ژئوشیمی منطقه کلاته‌چوبک بر روی منابع آب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین با تعیین شاخص فلزی (MI) و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) منابع آب منطقه از نقطه نظر قابلیت شرب ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

, کلاته‌چوبک , ژئوشیمی , روابط عنصری , شاخص فلزی , شاخص آلودگی فلزات سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026305,
author = {حامی گازرانی, شکیبا and محمودی قرائی, محمدحسین and احمد دادستان and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {ارزیابی شاخص‌های آلودگی و روابط عنصری در منابع آب مصرفی منطقه کلاته‌چوبک، شمال کاشمر، با استفاده از نرم‌افزار SPSS},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلاته‌چوبک ، ژئوشیمی ، روابط عنصری ، شاخص فلزی ، شاخص آلودگی فلزات سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص‌های آلودگی و روابط عنصری در منابع آب مصرفی منطقه کلاته‌چوبک، شمال کاشمر، با استفاده از نرم‌افزار SPSS
%A حامی گازرانی, شکیبا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A احمد دادستان
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]