سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم )

نویسندگان: ناصر ناصری , محمدحسین محمودی قرائی , صالح اشرفی , محمد تقی بحرینی طوسی , فرزین قائمی , اختای جهانبخش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مواد معدنی که حاوی مقادیر بالایی از رادیونوکلئیدھای پرتوزا ھستند باعث پرتوگیری بشر بصورت طبیعی از زمین می شود. میزان غلظت این رادیونوکلئیدھا و متعاقب آن پرتوزایی ایجاد شده به نوع و خواستگاه ماده معدنی بستگی دارد. بوکسیت به عنوان ماده معدنی خام تولید آلومینیوم می تواند حاوی مقادیر نسبتاً بالایی از این رادیونوکلئیدھا باشد. ھمچنین باطله فرآیند استحصال بوکسیت (گل قرمز) می تواند مقادیر بالاتری از این رادیونوکلئیدھا را داشته باشد. برای کاھش نقش باطله ای آن و ھمچنین به خاطر دارا بودن مقادیر بالای اکسیدھای آھن، از گل قرمز در صنایع سیمان و آجرسازی استفاده می شود. به لحاظ بالا بودن سطح پرتوزایی گل قرمز، باید قبل از استفاده در صنایع، سطح پرتوزایی آن از لحاظ شاخص ھا و استانداردھای مربوطه مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو در این مطالعه پرتوزایی نمونه ھای بوکسیتی و گل قرمز معدن بوکسیت جاجرم که بزرگترین ذخیره بوکسیت ایران است و سالانه حدود ١ میلیون تن گل قرمز تولید میکند را از نقطه نظر شاخص ھای زیست محیطی مورد بررسی قرار داده ایم.

کلمات کلیدی

, بوکسیت, گل قرمز, جاجرم, پرتوزایی, مصالح ساختمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026310,
author = {ناصری, ناصر and محمودی قرائی, محمدحسین and صالح اشرفی and محمد تقی بحرینی طوسی and قائمی, فرزین and اختای جهانبخش},
title = {بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بوکسیت، گل قرمز، جاجرم، پرتوزایی، مصالح ساختمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم
%A ناصری, ناصر
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A صالح اشرفی
%A محمد تقی بحرینی طوسی
%A قائمی, فرزین
%A اختای جهانبخش
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]