مشکوه, دوره (1), شماره (112), سال (2011-4) , صفحات (7-26)

عنوان : ( داستان اصحاب الجنه (صاحبان باغ ) در قران کریم )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , محسن رجبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی داستان اصحاب الجنه (صاحبان باغ ) در قران کریم

کلمات کلیدی

, سوره قلم , قصص قران , صاحبان باغ , صریم , تسبیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026313,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and رجبی, محسن},
title = {داستان اصحاب الجنه (صاحبان باغ ) در قران کریم},
journal = {مشکوه},
year = {2011},
volume = {1},
number = {112},
month = {April},
issn = {1683-8033},
pages = {7--26},
numpages = {19},
keywords = {سوره قلم - قصص قران - صاحبان باغ - صریم - تسبیح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T داستان اصحاب الجنه (صاحبان باغ ) در قران کریم
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A رجبی, محسن
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2011

[Download]