علوم قرآن و حدیث, دوره (1), شماره (1), سال (2011-8) , صفحات (10-30)

عنوان : ( پژوهشی درباره امید بخش ترین آیه قران کریم )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , فاطمه رضاداد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهشی درباره امید بخش ترین آیه قران کریم

کلمات کلیدی

, آیه , امید بخش ترین آیه ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026314,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and رضاداد, فاطمه},
title = {پژوهشی درباره امید بخش ترین آیه قران کریم},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {10--30},
numpages = {20},
keywords = {آیه - امید بخش ترین آیه -},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی درباره امید بخش ترین آیه قران کریم
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A رضاداد, فاطمه
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2011

[Download]