علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (1), سال (2007-5) , صفحات (35-43)

عنوان : Effect of SoillessCultural Medium on some quantitative and Qualitative Characteristics of Three Cultivars of Strawbery ( بررسی اثر محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمّی و کیفی سه رقم توت فرنگی )

نویسندگان: علی تهرانی فر , مجتبی پوستچی اول , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تاثیر محیط کشت بر روی برخی ویژگیهای کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی آزمایشی در سالهای

کلمات کلیدی

, توت فرنگی, رقم , محیط کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102632,
author = {تهرانی فر, علی and پوستچی اول, مجتبی and نعمتی, سیدحسین and آروئی, حسین},
title = {Effect of SoillessCultural Medium on some quantitative and Qualitative Characteristics of Three Cultivars of Strawbery},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {21},
number = {1},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {35--43},
numpages = {8},
keywords = {توت فرنگی، رقم ، محیط کشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Effect of SoillessCultural Medium on some quantitative and Qualitative Characteristics of Three Cultivars of Strawbery
%A تهرانی فر, علی
%A پوستچی اول, مجتبی
%A نعمتی, سیدحسین
%A آروئی, حسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]