سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امیرحسین گندمکار , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی بوته گز در شمال تربت جام و در مزر زون های ساختمانی ایران مرکزی و کپه داغ قرار دارد. زمین-شناسی این منطقه شامل توده های بیوتیت سینوگرانیت، هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت، بیوتیت هورنبلند گرانودیوریت، بیوتیت گرانودیوریت پورفیری و هورنبلند دیوریت با سن تریاس فوقانی می باشد که در نهشته های شیلی تا ماسه سنگ دگرگون شده نفوذ کرده است. بر اساس بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی 4 نوع دگرسانی در منطقه شناسایی شده است که عبارتند از: پروپلیتیک، سرسیتیک، سیلیسی و کربناتی- سیلیسی. کانی سازی به دو شکل رگه ای و بعضا افشان دیده می شود. کانی سازی رگه ای با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی و با عرض 40سانتی متر تا 1 متر دارای کانی های گالن، اسفالریت، کوارتز، کلسیت، کالکوپیریت، پیریت، و باریت می باشد. زون گسلی در مرز بین توده هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت با ماسه سنگ های دگرگون شده می باشد. هاله های آلتراسیون در اطراف کانی سازی رگه ای سیلیسی، کربناتی و سرسیتیک است. کانی سازی افشان به مقدار کمی دارای کانی های گالن، کالکوپیریت، پیریت و اسفالریت در توده هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت با آلتراسیون سیلیسی و سرسیتیک قابل مشاهده می باشد. ناهنجاری هایی از عناصر مختلف نظیر سرب( تا ppm40000)، روی (تا ppm16000) و مس (تا ppm449) در آنالیز های انجام شده به روش اکتشافات خرده سنگی مشاهده شد. بیشترین مقادیر عناصر مربوط به زون کانی سازی رگه ای می باشد. احتمالا توده نفوذی هورنبلند بیوتیت گرانودیوریتی که دارای آلتراسیون سیلیسی و کربناتی می باشد بخشی از سنگ منشاء کانی سازی (سرب و روی) منطقه می باشد.

کلمات کلیدی

, آلتراسیون, ژئوشیمی, بوته گز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026321,
author = {گندمکار, امیرحسین and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آلتراسیون، ژئوشیمی، بوته گز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آلتراسیون، ژئوشیمی و کانی سازی منطقه اکتشافی بوته گز، استان خراسان رضوی
%A گندمکار, امیرحسین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]