سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی شرق منطقه تیمنک، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امیرمسعود نبی اف , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی شرق تیمنک در شمال شرقی ایران و در مرز زون های ساختمانی ایران مرکزی و کپه داغ قرار دارد. زمین-شناسی منطقه شامل توده های نفوذی با ترکیب بیوتیت هورنبلند دیوریت، بیوتیت هورنبلند کوارتز دیوریت، بیوتیت هورنبلند کوارتز مونزودیوریت، بیوتیت کوارتز دیوریت، هورنبلند کوارتز مونزودیوریت، هورنبلند دیوریت، هورنبلند کوارتز دیوریت و هورنبلند دیوریت پورفیری با سن تریاس فوقانی است که درون نهشته های رسوبی دگرگون شده سازند میانکوهی(با سن تریاس زیرین تا میانی) نفوذ نموده است. واحد های سنگی منطقه تحت تاثیر آلتراسیون های سرسیتیک- پروپلیتیک متوسط تا شدید، سرسیتیک- پروپلیتیک ضعیف تا متوسط و سرسیتیک شدید قرار گرفته اند. دامنه پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی منطقه از SI 5-10×2 تا SI 5-10×36 متغیر بوده و متعلق به سری ایلمنیت (احیایی) هستند. کانی سازی اولیه شامل کانی های آرسنوپیریت، کالکوپیریت، پیریت و طلا می باشد و کانی سازی ثانویه شامل کانی های کالکوسیت، کولیت و مالاکیت است. اکتشافات ژئوشیمیایی به روش خرده سنگی، آنومالی هایی از عناصر مس (تا 1800ppm)، سرب (تا 130ppm)، روی (تا 80 ppm) و بیسموت (تا 1119 ppm) را در منطقه نشان می دهد. با توجه به احیایی بودن توده های نفوذی و مجموعه کانی سازی احیایی (آرسنوپیریت و پیریت) و همچنین حضور آلتراسیون های شدید سریسیتیک و پروپلیتیک، احتمالا این مجموعه گرانیتوئیدی بویژه توده هورنبلند کوارتز دیوریت می تواند بخشی از سنگ منشا کانی سازی باشد که در سطح رخنمون پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, ژئوشیمی, تیمنک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026322,
author = {نبی اف, امیرمسعود and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی شرق منطقه تیمنک، استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {زمین شناسی، ژئوشیمی، تیمنک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی شرق منطقه تیمنک، استان خراسان رضوی
%A نبی اف, امیرمسعود
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]