علوم قرآن و حدیث, دوره (84), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (9-30)

عنوان : ( جاهلیت یک سرشت نه دوره ای گذرا )

نویسندگان: علی اسدی اصل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سخن درباره جاهلیت، در واقع سخن از راه و روشی است که به زمانی مشخص محدود نیست زیرا جاهلیت تعبیری برای یک حالت(سرشت)اجتماعی است که می تواند در هر مکان و زمانی بروز کند و ویژگیها و اهداف و معیارهای خاص خود را دارد، حقیقتی که قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) و نیز پژوهشهای محققان بر آن تأکید کرده است. قرآن کریم جاهلیت را در برابر دین، و سنت آن را خاستگاهی مخالف با اسلام دانسته است، و تحقیقات پژوهشگران و محققان ماهیت آن را به عنوان یک حالت و نه گامه ای و مرحله ایزمانی قلمداد کرده است. هدف این نوشتار بیان حقیقت جاهلیت و روشن ساختن ماهیت آن به عنوان یک خط مشی در زندگی است و نیز تلاشی است به منظور جلب نظرها برای کمک به درک کنه آن و شبهه هایی که در مورد آن مطرح است تا در نتیجه با تبیین فلسفه آن، ذهن ها روشن گردد. اهمیت این موضوع بیشتر به خاطر غفلت بسیاری از انسانها به خصوص مسلمانان از این بیماری است به ویژه آنکه جاهلیت مدرن و امروزی در جهان معاصر گسترش یافته و فراگیر شده است.

کلمات کلیدی

, جاهلیت , آیین , نادانی , سرشت اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026326,
author = {اسدی اصل, علی},
title = {جاهلیت یک سرشت نه دوره ای گذرا},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2010},
volume = {84},
number = {3},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {9--30},
numpages = {21},
keywords = {جاهلیت ، آیین ، نادانی ، سرشت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جاهلیت یک سرشت نه دوره ای گذرا
%A اسدی اصل, علی
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2010

[Download]