چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر دو گونه Echinochloa و تعیین دماهای بحرانی )

نویسندگان: المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عباس شهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قسش

کلمات کلیدی

شس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026329,
author = {محمدوند, المیرا and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and عباس شهدی},
title = {بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر دو گونه Echinochloa و تعیین دماهای بحرانی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر دو گونه Echinochloa و تعیین دماهای بحرانی
%A محمدوند, المیرا
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A عباس شهدی
%J چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران
%D 2012

[Download]