همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا , 2012-02-22

عنوان : ( واکاوی تحولات ژئوپلیتیک و انقلابات اخیر در منطقه خاورمیانه )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , رمضانعلی خلیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه خاورمیانه به دلیل

کلمات کلیدی

خاورمیانه. انقلاب . علل و زمینه ها .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026338,
author = {زرقانی, سیدهادی and خلیلی زاده, رمضانعلی},
title = {واکاوی تحولات ژئوپلیتیک و انقلابات اخیر در منطقه خاورمیانه},
booktitle = {همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خاورمیانه. انقلاب . علل و زمینه ها .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی تحولات ژئوپلیتیک و انقلابات اخیر در منطقه خاورمیانه
%A زرقانی, سیدهادی
%A خلیلی زاده, رمضانعلی
%J همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا
%D 2012

[Download]