چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2011-12-01

عنوان : ( استفاده از الگوهای نامگذاری برای محاسبه شباهت لغوی در تطابق هستانشناسی )

نویسندگان: بهاره بهکمال , محبوبه هوشمندکفاشیان , محمود نقیب زاده , رضا عسگری مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبیعت توزیع شده هستانشنسی ها باعث ایجاد هستانشناسی های متفاوتی می شود. استفاده از الگوهای نامگذاری برای محاسبه شباهت لغوی در تطابق هستانشناسی مس تواند کیفیت تطابق را بالا ببرد. در این مقاله از الگوهای نامگذاری برای محاسبه شباهت لغوی در تطابق هستانشناسی استفاده شده است

کلمات کلیدی

, تطابق هستانشناسی, الگوهای نامگذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026339,
author = {بهاره بهکمال and هوشمندکفاشیان, محبوبه and نقیب زاده, محمود and رضا عسگری مقدم},
title = {استفاده از الگوهای نامگذاری برای محاسبه شباهت لغوی در تطابق هستانشناسی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تطابق هستانشناسی، الگوهای نامگذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوهای نامگذاری برای محاسبه شباهت لغوی در تطابق هستانشناسی
%A بهاره بهکمال
%A هوشمندکفاشیان, محبوبه
%A نقیب زاده, محمود
%A رضا عسگری مقدم
%J چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
%D 2011

[Download]