دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16

عنوان : ( تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز )

نویسندگان: علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روپینس مهم ترین عامل فساد باکتریایی نان محسوب می شود که معمولاً توسط گونه های باسیلوس ایجاد می گردد.

کلمات کلیدی

, روپینس , ژن مولد پیش ساز توکسین, اختصاصیت آزمون, تشخیص سریع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026340,
author = {صادقی, علیرضا and مرتضوی, سید علی and بهرامی, احمدرضا},
title = {تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز},
booktitle = {دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روپینس ، ژن مولد پیش ساز توکسین، اختصاصیت آزمون، تشخیص سریع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز
%A صادقی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A بهرامی, احمدرضا
%J دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
%D 2011

[Download]