نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان )

نویسندگان: علی مهرکیش , مسعود طهانی , سّمیه نوروزی غضبی , حمید غضنفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از سامانه ی نیروی محرکه ی هیبرید الکتریک از جمله روش های ارزشمندی است که به منظور کاهش مصرف سوخت و آلایندگی وسائل نقلیه ابداع و بکار گرفته شده است. در این بین چیدمان سیستم انتقال قدرت به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان هیبرید کردن، جایگاه تاثیر گذاری را در مسیر طراحی داراست. نحوه ی آرایش چیدمان انتقال قدرت در خودروهای هیبریدی را می توان در سه دسته استاندارد سری، موازی و سری موازی تقسیم بندی کرد که با توجه به تعدد این آرایش ها، انتخاب مناسب ترین چیدمان، همواره دغدغه ای برای طراحان محسوب می شود. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود، ارائه ی روشی نظام مند جهت پیشنهاد بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت برای هیبرید کردن یک خودروی سدان، با ماموریتی مشخص است. در این مقاله از نرم افزار انتخاب بهینه به عنوان مبنای انتخاب استفاده شده است. این نرم افزار از روش تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم گیری استفاده می کند. بر اساس نتایج بدست آمده، این مقاله، روشی قاعده مند جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت در سطح تمام هیبرید را ارائه خواهد داد.

کلمات کلیدی

, طراحی, هیبریدکردن, خودروی سدان, چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید - الکتریک, روش تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026363,
author = {مهرکیش, علی and طهانی, مسعود and نوروزی غضبی, سّمیه and غضنفری, حمید},
title = {طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {طراحی، هیبریدکردن، خودروی سدان، چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید - الکتریک، روش تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان
%A مهرکیش, علی
%A طهانی, مسعود
%A نوروزی غضبی, سّمیه
%A غضنفری, حمید
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]