نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10

عنوان : ( معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک )

نویسندگان: سّمیه نوروزی غضبی , مسعود طهانی , علی مهرکیش , حمید غضنفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منظور از حساسیت، درصد تغییر یک پارامتر نسبت به تغییر سایر پارامتر ها در یک طراحی بهینه است[1]. محاسبه حساسیت ها در یک طراحی، درک بهتری از میزان وابستگی هر یک از پارامترهای مهم طراحی به سایر پارامترها را در اختیار قرار می دهد؛ داشتن این درک در موارد متفاوتی می تواند، مورد توجه و استفاده قرار بگیرد. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته می شود بررسی حساسیت های پارامترهای مهم یک خودروی هیبرید الکتریک است. در اینجا ابتدا روش محاسبه ی حساسیت های پارامترهای دلخواه بیان شده و سپس روش به کارگیری آنها در انتخاب اجزاء یک خودروی هیبرید الکتریک به عنوان روش کاربردی استفاده از حساسیت ها در طراحی ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, خودروی هیبرید- الکتریک, اندازه بندی, حساسیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026364,
author = {نوروزی غضبی, سّمیه and طهانی, مسعود and مهرکیش, علی and غضنفری, حمید},
title = {معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک},
booktitle = {نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {خودروی هیبرید- الکتریک، اندازه بندی، حساسیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک
%A نوروزی غضبی, سّمیه
%A طهانی, مسعود
%A مهرکیش, علی
%A غضنفری, حمید
%J نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران
%D 2011

[Download]